ΑΡΘΡΑ

10 Ερωτήσεις στον Καρδιοχειρουργό σας αν πρόκειται να υποβληθείτε σε στεφανιαία παράκαμψη (Bypass)
10 Ερωτήσεις στον Καρδιοχειρουργό σας αν πρόκειται να υποβληθείτε σε στεφανιαία παράκαμψη (Bypass)
700 354 Βασίλειος Ν. Κωτσής MD - Καρδιοχειρούργος
Διαχωρισμός Ανιούσης Αορτής
Διαχωρισμός Ανιούσης Αορτής
900 611 Βασίλειος Ν. Κωτσής MD - Καρδιοχειρούργος
To Bypass υπερέχει της αγγειοπλαστικής σε στεφανιαία νόσο μη προστατευόμενου στελέχους
To Bypass υπερέχει της αγγειοπλαστικής σε στεφανιαία νόσο μη προστατευόμενου στελέχους
700 467 Βασίλειος Ν. Κωτσής MD - Καρδιοχειρούργος
Μέθοδοι χειρουργικής των στεφανιαίων αγγείων σε πάλλουσα καρδιά
Μέθοδοι χειρουργικής των στεφανιαίων αγγείων σε πάλλουσα καρδιά
700 354 Βασίλειος Ν. Κωτσής MD - Καρδιοχειρούργος
Συστηματική χρήση αμφότερων των έσω μαστικών αρτηριών στην OFF-PUMP Χειρουργική των Στεφανιαίων Αγγείων (OPCAB)
Συστηματική χρήση αμφότερων των έσω μαστικών αρτηριών στην OFF-PUMP Χειρουργική των Στεφανιαίων Αγγείων (OPCAB)
916 300 Βασίλειος Ν. Κωτσής MD - Καρδιοχειρούργος
Επεμβάσεις Bypass σε πάλλουσα καρδιά
Επεμβάσεις Bypass σε πάλλουσα καρδιά
700 390 Βασίλειος Ν. Κωτσής MD - Καρδιοχειρούργος
Οι τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Καρδιοθωρακοχειρουργων για τη στεφανιαία παράκαμψη
Οι τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Καρδιοθωρακοχειρουργων για τη στεφανιαία παράκαμψη
960 393 Βασίλειος Ν. Κωτσής MD - Καρδιοχειρούργος