ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΕΚΠΟΜΠΕΣ

  Ο Βασίλειος Κωτσής στην Εκπομπή “Ώρα Μεταμόρφωσης”

  Ενδοσκοπική – Ρομποτική Επέμβαση Στεφανιαίας Παράκαμψης (bypass) σε Πάλλουσα Καρδιά

  Στεφανιογραφικά Δεδομένα και πραγματική ροή αίματος στα Στεφανιαία Αγγεία

  Tips & tricks στην Καρδιοχειρουργική – Χειρουργική των στεφανιαίων σε Πάλλουσα Καρδιά

  Ομιλία State of the Art:Χειρουργική των Στεφανιαίων Αγγείων με Πάλλουσα Καρδιά, Athens 2016,Medical Leadership and Innovation Conference, του Καρδιοχειρούργου Β.Κωτσή

  Ο ∆ιευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής και Κέντρου Χειρουργικής Πάλλουσας Καρδιάς, Β.Κωτσής, μιλά για την πρωτοποριακή μέθοδο Bypass με Πάλλουσα Καρδιά