ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Επιστημονική Δραστηριότητα- vkotsis.gr 1. Prevention of aortic anastomotic hemorrhage.

V.Kotsis, C.Connery, P.Azariades, S.Prapas, O.Galanos, G.Drossos, C.Anagnostopoulos. St. Luke’s – Roosevelt Hospital Center at Columbia University. New York, NY.

JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY 2001; 42:481-484.


2. Possible intra-aortic balloon pump “function-related” mechanism of embolic events in patient with protruding atheroma in the thoracic aorta

Kotsis VN at al. St Luke’s-Roosevelt Hospital Center at Columbia University. New York, NY.

JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY Apr. 2001, 42(2):207-210.


3. A new pattern for using both thoracic arteries to revascularize the entire heart: the pi-graft.

Prapas SN,Anagnostopoulos CE, Kotsis VN, Stavropoulos GP et al. Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.

ANNALS OF THORACIC SURGERY 2002;Jun;73 (6):1990-1992


4. External Reshaping of the Left Ventricle in Off-Pump Surgery

Sotirios N. Prapas, Demetrios A. Protogeros, Vassilios N. Kotsis, Ιoannis A. Panagiotopoulos, Ioannis P. Raptis, Fotini N. Danou, Ioannis N. Linardakis, Dimitra C. Karatza and Constantinos E. Anagnostopoulos.

Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.

INNOVATIONS of ISMICS, Volume 1 Number 4, Summer 2006, pages 155-159


5. Predictors of Early Postoperative Atrial Fibrillation After Off – pump Myocardial Revascularization

Sotirios Prapas, Dimitra C. Karatza, Ioannis Panagiotopoulos, Vassilios Kotsis, Dimitrios Protogeros, Eleni Kouri, Anastasia Katinioti, Argyris Michalopoulos.

Cardiac Surgery Dpt., ICU and Cardiology Dpt,Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.

INNOVATIONS of ISMICS Vol.2, No 2, March / April 2007


6. Predictors of prolonged mechanical ventilation following aorta non-touch off-pump coronary artery surgery.

Prapas S, Panagiotopoulos I, Abdelsalam H., Kotsis V,Protogeros D, Linardakis I, Danou F.

Cardiac Surgery Dpt.,Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY 2007 Sep; 32 (3):488-492


7. Female risk using OPCAB, pi-circuit and aorta no-touch coronary revascularization.

Prapas SN, Panagiotopoulos IA, Ayyad MA, Kotsis VN, Protogeros DA, Linardakis IN, Tzanavaras TP, Danou FN.

Cardiac Surgery Dpt.,Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.

HEART SURGERY FOROUM 2009 Dec;12(6);E344-8.


8. Aorta no-touch off-pump coronary artery revascularization in octogenarians: 5 years experience.

Prapas SN, Panagiotopoulos IA, Pentchev DN, Ayyad MA, Protogeros DA, Kotsis VN, Linardakis IN, Tzanavaras TP, Stratigi PT.

HEART SURGERY FOROUM 2009 Dec;12(6);E349-53
Early and Midterm Outcome of patients with renal impairment undergoing OPCAB using the “π-circuit”.

Sotirios Prapas, I. Panagiotopoulos, D.Protogeros, V.Kotsis, I.Linardakis, F.Danou, S.Moutafis
Cardiac Surgery Dpt. and Renal Unit, Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.

PRESENTATION at the 5th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, September 24-28, 2009, Antalya, Turkey.
ABSTRACT: The Heart Surgery Forum, Vol 12, Suppl 1, 2009

Chronic ischemic cardiomyopathy:the role of autologous bone marrow mononuclear cells as part of a novel trreatment approach.


S.N.Prapas, D. Protogeros, F. Danou, V. Kotsis, I.Panagiotopoulos, I.Linardakis, H.Chandrinou
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 58th The European Society for Cardio Vascular Surgery (ESCVS), April 30-May 2, 2009, Warsaw, Poland.

“Π-circuit” technique for coronary revascularization:five years experience.

Sotirios Prapas, I.Panagiotopoulos, V.Kotsis, D.Protogeros, I.Linardakis, Th.Tzanavaras, A.Michalopoulos.
Cardiac Surgery and ICU Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the6th Annual Meeting of the Euro-Asian Bridge. April 27-28, 2009, Dubrovnik, Croatia.

A novel approach in end-stage cardiomyopathy:the role of autologous bone marrow mononuclear cells implantation

Sotirios Prapas, D.Protogeros, F. Danou, I.Panagiotopoulos, V.Kotsis, Th.Tzanavaras,H.Chandrinou.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the6th Annual Meeting of the Euro-Asian Bridge. April 27-28, 2009,Dubrovnik, Croatia.

“Π-circuit”technique for coronary revascularization. 5 years experience.

Sotirios Prapas, Ioannis Panagiotopoulos, Vassilios Kotsis, Dimitrios Protogeros, Ioannis Linardakis, Argiris Michalopoulos.
Cardiac Surgery and ICU Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the Razavi International Aortic Symposium, December 10-12,2008, Razavi Hospital, Mashhad, Iran.

Effective combined off-pump surgical treatment and autolougous bone-marrow transplantation for end-stage ischemic cardiomyopathy

S. Prapas, D. Protogeros, F. Danou, V. Kotsis, I. Panagiotopoulos, J. Linardakis, H. Chandrinou
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the Razavi International Aortic Symposium, December 10-12,2008, Razavi Hospital, Mashhad, Iran.

Στεφανιαία νόσος στελέχους: χειρουργική ή επεμβατική καρδιολογική αντιμετώπιση.

Πραπας Σ., Παναγιωτόπουλος Ι., Κωτσής Β., Πρωτόγερος Δ., Λιναρδάκης Ι., Γκάτσης Α.,Τζίφος Β.
Καρδιοχειρουργική και Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής θώρακος, καρδιάς και αγγείων, 28-30 Νοεμβρίου, 2008, Θεσσαλονίκη.

Συνδυασμένη χειρουργική και κυτταρική θεραπεία για τους ασθενείς τελικού σταδίου ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας

Πραπας Σ., Πρωτόγερος Δ., Ντάνου Φ., Κωτσής Β., Παναγιωτόπουλος Ι., Λιναρδάκης Τρίκκα – Τουμανίδου Χ., Χανδρινού Ε.
Καρδιοχειρουργική και Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ,Αθήνα.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής θώρακος, καρδιάς και αγγείων, 28-30 Νοεμβρίου, 2008, Θεσσαλονίκη

Συχνότητα, χαρακτηριστικά και παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη λοιμώξεων μετά από επεμβάσεις στεφανιαίας επαναιμάτωσης χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας (OPCAB)

Ευάγγελος Ροσμαράκης, Ματθαίος Φαλάγγας, Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, Αργύρης Μιχαλόπουλος, Ιωάννης Λιναρδάκης, Βασίλειος Κωτσής, Δημήτρης Πρωτόγερος, Σωτήρης Πράπας.
Καρδιοχειρουργική Κλινική, Λοιμοξιολογικό Ιατρείο, ΜΕΘ, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν,Αθήνα.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 7ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο,22 – 24 Μαίου, 2008, Θεσσαλονίκη.

Female risk using opcab, π-circuit coronary revascularization

Linardakis I., Kotsis V., Ayyad M., Panagiotopoulos I., Protogeros D., Danou F., Kouri E., Stratigi P., Prapas S.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 18th World Society of Cardio Thoracic Surgeons (WSCTS)
April 30-May 3, 2008, Kos Island, Greece.
ABSTRACT: The Heart Surgery Forum, Vol 11, Suppl 1, 2008

The use of π-circuit in acute coronary syndromes.

Protogeros D., Kotsis V., Panagiotopoulos I., Linardakis, I., Katsavrias C., Tzanavaras F., Michalopoulos A., Prapas S.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 18th World Society of Cardio Thoracic Surgeons (WSCTS) April 30-May 3, 2008, Kos Island, Greece.
ABSTRACT: The Heart Surgery Forum, Vol 11, Suppl 1, 2008

Predictors of prolonged (>48hrs) mechanical ventilation after opcab aorta non-touch (π-circuit technique).
Panagiotopoulos I., Abdelsalam A., Kotsis V., Protogeros D.,Prapa V.,Tzanavaras F., Danou F., Prapas S.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 18th World Society of Cardio Thoracic Surgeons (WSCTS) April 30-May 3, 2008, Kos Island, Greece.
ABSTRACT: The Heart Surgery Forum, Vol 11, Suppl 1, 2008

“Π-circuit” in opcab surgery:early outcome and mid-term results.

Kotsis V.N., Panagiotopoulos I.A.,Protogeros D.A.,Linardakis I.N., Stratigi P.T., Danou F., Kouri E.K., Tzogas N.A., Prapas S.N.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 18th World Society of Cardio Thoracic Surgeons (WSCTS)
April 30-May 3, 2008, Kos Island, Greece.
ABSTRACT: The Heart Surgery Forum, Vol 11, Suppl 1, 2008

“Π – circuit” technique for coronary revascularization: five – year experience

S. Prapas, I. Panagiotopoulos, V. Kotsis, D. Protogeros, I. Linardakis, A. Michalopoulos.
Cardiac Surgery and ICU, Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 57th ESCVS International Congress,April 24 – 26, 2008 Barcelona, Spain
ABSTRACT: Interactive Cardiovascular Thoracic Surgery 2008; 7 (suppl.1) S1-S146

Routine use of the π-circuit technique for coronary redo´s : early outcome and midterm follow up

Prapas Sotirios , Panagiotopoulos Ioannis , Kotsis Vassilios , Protogeros Dimitrios , Linardakis Ioannis , Abdelsalam Ashraf , Danou Fotini , Michalopoulos Argiris.
Cardiac Surgery and ICU, Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
ABSTRACT: The Heart Surgery Forum, Volume 10, Supplement 1, 2007

Preoperative predictors of prolonged mechanical ventilation (>48HRS) after opcab aorta non-touch (π-circuit technique)

Prapas Sotirios, Panagiotopoulos Ioannis, Kotsis Vassilios, Protogeros Dimitrios,Linardakis Ioannis, Abdelsalam Ashraf, Danou Fotini, Michalopoulos A.
Cardiac Surgery and ICU, Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the ISMICS Winter Workshop 2007, November 28 – December 2, 2007, Antalya, Turkey.
ABSTRACT: The Heart Surgery Forum, Vol 10, Supplement 1, 2007

Effective combined off-pump surgical treatment and autologous bone-marrow transplantation for end-stage ischemic cardiomyopathy

S. Prapas, D. Protogeros, F. Danou, V. Kotsis,I. Panagiotopoulos, A Abdelsalam, E.Chandrinou.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 19th Annual meeting of the Mediterranean Association of Cardiac Surgery (MACCS),September 27- 30, 2007, Opatija, Croatia

Cardiac Mortality after OPCAB Aorta Non-touch (Pi-circuit Technique):5 year experience.

Sotirios Prapas, Ioannis Panagiotopoulos, Vassilios Kotsis, Dimitrios Protogeros, Ioannis Linardakis, Ashraf Abdelsalam, Fotini Danou, Eleni Kouri, Poly A. Stratigi
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 17th World Society Congress & 20th Annual Meeting of Japan Chapter, July 12 – 13, 2007, Kyoto, Japan.

Effective Combined off-pump Surgical Treatment and Autologous Bone – marrow Transplantation for End-stage Ischemic Cardiomyopathy.

Sotirios Prapas, Dimitrios Protogeros, Fotini Danou, Ashraf Abdelsalam, Vassilios Kotsis, Ioannis Panagiotopoulos, Helen Chandrinou
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 17th World Society Congress & 20th Annual Meeting of Japan Chapter, July 12 – 13, 2007, Kyoto, Japan.

“Effective combined off – pump surgical treatment and autologous bone-marrow transplantation for end – stage ischemic cardiomyopathy”

S. Prapas, D. Protogeros, F. Danou, V. Kotsis, I. Panagiotopoulos, E. Chandrinou.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
ABSTRACT PRESENTATION at the Society of Cardiac Surgeons XXV meeting,June 21 -23, 2007, Pamplona, Nararra, Spain.

“Effective combined off – pump surgical treatment and autologous bone-marrow transplantation for end-stage ischemic cardiomyopathy”

S.N.Prapas, D. Protogeros, F.Danou, V. Kotsis, I. Panagiotopoulos, I. Linardakis, E. Chandrinou. Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 56th ESCVS INTERNATIONAL CONGRESS, May 17 – 20, 2007, Venice, Italy.
ABSTRACT: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, Vol 6, Suppl 1, May 15, 2007.

“Συνδυασμένη χειρουργική και κυτταρική θεραπεία για τους ασθενείς τελικού σταδίου ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας”

Σ. Πράπας, Δ. Πρωτόγερος, Φ.Ντάνου, Β.Κωτσής, Ι.Παναγιωτόπουλος, Ι.Λιναρδάκης, Χ.Τρίκκα-Τουμανίδου, Ε. Χανδρινού.
Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 6ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο17 – 19 Μαίου, 2007,Θεσσαλονίκη.

“The Π – Circuit Procedure: A 5 – Year Experience ”

S.N.Prapas, I.A.Panagiotopoulos, D.A.Protogeros, I.N.Linardakis, P.T.Stratigi, K.Rellos, V.N.Kotsis. Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTED at the 4th International Meeting of the Onassis Cardiac Surgery Center – Current Advances in Cardiac Surgery & Cardiology,November 30 – December 2, 2006, Athenaeum Intercontinental hotel, Athens
ABSTRACT: The Heart Surgery Forum, Vol 9, Supplement 2, 2006

“The Use of Π – circuit in Acute Coronary Syndrome: Early Outcome and Mid-Term Results ”

I.A.Panagiotopoulos, V.N.Kotsis, D.A. Protogeros, I.N.Linardakis, E.K.Kouri, N.A.Tzogas, D.C.Karatza, S.N.Prapas. Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTED at the 4th International Meeting of the Onassis Cardiac Surgery Center – Current Advances in Cardiac Surgery & Cardiology,November 30 – December 2, 2006, Athenaeum Intercontinental hotel, Athens
ABSTRACT: The Heart Surgery Forum, Vol 9, Supplement 2, 2006

“Routine Use of the Π – circuit Technique for Coronary Redos: Early Outcome and Mid-term Follow Up”.

S.N.Prapas, I.A.Panagiotopoulos, V.N.Kotsis, D.A. Protogeros, I.N.Linardakis, F.N.Danou, A.S.Michalopoulos. Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTED at the 4th International Meeting of the Onassis Cardiac Surgery Center – Current Advances in Cardiac Surgery & Cardiology,November 30 – December 2, 2006, Athenaeum Intercontinental hotel, Athens
ABSTRACT: The Heart Surgery Forum, Vol 9, Supplement 2, 2006

“Συνδυασμένη αντιμετώπιση ασθενών με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια τελικού σταδίου: επαναιμάτωση, εξωτερική επαναδιαμόρφωση αριστεράς κοιλίας και εμφύτευση βλαστοκυττάρων”.

Σ. Πράπας, Δ. Πρωτόγερος, Φ. Ντάνου, Ι. Παναγιωτόπουλος, Β. Κωτσής, Ι. Λιναρδάκης, Ε. Χανδρινού.
Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν,Αθήνα
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς & Αγγείων Νοέμβριος 9 – 11, 2006, ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη

“Η χρήση του αρτηριακού κυκλώματος “Π” σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό επεισόδιο που χρήζει άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης:Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα”

Ι. Παναγιωτόπουλος, Β. Κωτσής, Δ. Πρωτόγερος, Ι. Λιναρδάκης, Φ. Ντάνου, Π. Στρατήγη, Σ. Πράπας.
Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν,Αθήνα
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς & Αγγείων Νοέμβριος 9 – 11, 2006, ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη

“Η εφαρμογή του αρτηριακού κυκλώματος “Π” στη χειρουργική επαναιμάτωση του μυοκαρδίου: πρώιμα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα σε 1401 ασθενείς”

Σ. Πράπας, Ι. Παναγιωτόπουλος, Β. Κωτσής, Δ. Πρωτόγερος, Ι. Λιναρδάκης, Φ. Ντάνου, Ε. Κουρή,Π. Στρατήγη.
Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν,Αθήνα.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς & Αγγείων - Νοέμβριος 9 – 11, 2006, ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη

“Η εφαρμογή του αρτηριακού κυκλώματος – Π στη χειρουργική επαναιμάτωση των στεφανιαίων αρτηριών υπερέχει της κλασικής μεθόδου με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας”

Σ.Ν.Πράπας, Ι.Α.Παναγιωτόπουλος, Β.Ν.Κωτσής, Δ.Α.Πρωτόγερος, Ι.Ν.Λιναρδάκης, Σ.Φ.Σταματελόπουλος.
Καρδιοχειρουργική και Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν,Αθήνα.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 27ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Νοέμβριος 2 – 4, 2006, ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.

“Effective combined surgical treatment and autologous bone marrow transplantation for the end stage ischemic cardiomyopathy”

Sotirios Prapas, D. Protogeros, F. Danou, C. Trikka, V. Kotsis, I. Panagiotopoulos, I. Linardakis, N. Tzogas, E. Chandrinou.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens,Greece.
PRESENTATION at the AICT 2006. September 29 – 30, 2006, Athens, Greece

“Impact of gender on post-operative and mid-term morbidity and mortality after OPCABG/Π – circuit technique”

Ioannis Panagiotopoulos, Sotirios Prapas, Dimitrios Protogeros, Vassilios Kotsis, Ioannis Linardakis, Vassiliki Prapa, Eleni Kouri.
Cardiac Surgery Dpt Henry Dunant Hospital, Athens,Greece.
PRESENTATION at the 16th (WSCTS) World Congress of the World Society of Cardio – Thoracic Surgeons, August 17 – 20, 2006, Ottawa, Canada.

“Poor LV performance: a consistently negative predictor in OPCAB patients”.

Sotirios Prapas,Ioannis Panagiotopoulos, Vassilios Kotsis, Dimitrios Protogeros, Ioannis Linardakis, Ioannis Raptis, Fotini Danou.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens,Greece.
PRESENTATION at the 16th (WSCTS) World Congress of the World Society of Cardio – Thoracic Surgeons. August 17 – 20, 2006, Ottawa, Canada

“Safe revascularization with the use of π-circuit technique in octogenarians: 5-year experience”.

Sotirios Prapas,Ioannis Panagiotopoulos, Ioannis Linardakis, Vassilios Kotsis, Dimitrios Protogeros, , Ioannis Raptis, Polyxeni Stratigi.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 16th (WSCTS) World Congress of the World Society of Cardio – Thoracic Surgeons. August 17 – 20, 2006, Ottawa, Canada

« Routine Use of Bilatelar Skeletonized Internal Mammary Arteries in Diabetic Patients for OPCAB with aorta non touch technique »

Sotirios N. Prapas, Ioannis A. Panagiotopoulos, Dimitrios A. Protogeros, Linardakis N. Ioannis, Fotini N. Danou, Vassilios N. Kotsis.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the International Society for Minimally Invansive Cardiothoracic Surgery (ISMICS), June 7 – 10, 2006, San Francisco, USA.

“Routine use of OPCAB aorta non-touch technique for acute coronary syndromes requiringemergency surgery: early outcome and mid – term follow up”

Ioannis Panagiotopoulos, Vassilios Kotsis, Dimitrios Protogeros, Ioannis Linardakis, Konstantinos Katsavrias, Sotirios Prapas.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 14th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery (ASCVS),June 1 – 3, 2006, Osaka, Japan

Redo off pump CABG with minimal manipulation of the aorta (aorta non-touch technique) : early outcomes and mid-term results”

Sotirios Prapas, Ioannis Panagiotopoulos, Ioannis Raptis, Dimitrios Protogeros, Ioannis Linardakis,Vassilios Kotsis.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece
PRESENTATION at the 14th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery (ASCVS),June 1 – 3, 2006, Osaka, Japan

“Στεφανιαία παράκαμψη με χρήση του αρτηριακού κυκλώματος – π: Λιγότερες επιπλοκές και αυξημένη επιβίωση”

Ι. Παναγιωτόπουλος, Β. Κωτσής, Δ. Πρωτόγερος, Ι. Λιναρδάκης, Ι. Ράπτης, Σ. Πράπας Καρδιοχειρουργική Κλινική,
Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 5ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, Μαϊος 25 – 27, 2006, ξενοδοχείο Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη

“Impact of pre-op versus intra-op IABP insertion on morbidity and mortality on OPCAB with aorta non-touched technique.”
A. A. Tsiorva, M. Stergianni, I. Panagiotopoulos, V. Kotsis, D. Protogeros, I. Linardakis, S. Prapas
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 6th Annual meeting with International participation, May 11 – 14, 2006, Croatia

« The arterial “π-circuit” in OPCAB surgery: midterm results”

I. Panagiotopoulos, V. Kotsis, D. Protogeros, F. Danou, A. Sidiropoulos, I. Linardakis, S. Prapas.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 13th Annual Conference of `The Egyptian Society of Cardiothoracic Surgery – Towards A Safer Cardiac Surgery,March 14 – 17, 2006, Cairo Marriott Hotel, Cairo, Egypt.

« External Reshaping »

S. Prapas, D. Protogeros, V. Kotsis, I. Panagiotopoulos, E. Kouri, D. Karatza, P. Stratigi
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 13th Annual Conference of `The Egyptian Society of Cardiothoracic Surgery – Towards A Safer Cardiac Surgery.March 14 – 17, 2006, Cairo Marriott Hotel, Cairo, Egypt.

Initial experience of combined approach for the treatment of the endstage of ischemic cardiomyopathy.

S. Prapas, Protogeros D., Danou F., Panagiotopoulos I., Kotsis V., Linardakis I., Trica C., Chandrinou H.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 24th International Cardiovascular Surgical symposium March 4th – 11th, 2006, Zurs / Arlberg, Austria.

Εξωτερική επαναδιαμόρφωση γεωμετρίας αριστερής κοιλίας σε πάλλουσα καρδιά: Μία νέα τεχνική

Σ. Πράπας, Δ. Πρωτόγερος, Ι. Παναγιωτόπουλος, Β. Κωτσής, Ξ. Κωστέας, Δ. Καρατζά, Σ. Σταματελόπουλος.
Καρδιοχειρουργική και Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 26ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 3-5 Νοεμβρίου 2005 - Στο Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.

Atrial Fibrillation following Off-Pump myocardial revascularization

S. Prapas, D. Karatza, V. Kotsis, I. Panagiotopoulos, D. Protogeros, E. Dimitriadou, K. Rellos, X. Kosteas, A. Michalopoulos.
Cardiac and ICU Dpt. Henry Dunant Hospital, Athens, Greece
PRESENTATION at the 4th International congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) 22-24 September, 2005, Malaga, Spain

“Π-circuit” : Mid term results

V. Kotsis, D. Protogeros, I. Panagiotopoulos, I. Linardakis.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 2nd International meeting on cardiac surgery “The Euroasian Bridge” 8-10 July 2005, Mykonian Royal Hotel, Mykonos, Greece.

The arterial «Π-circuit» in OPCAB surgery: Mid term results

S. Prapas, I. Panagiotopoulos, D. Protogeros, F. Danou, D. Karatza, C. Katsavrias, V. Kotsis.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece
ABSTRACT :THE JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY, Volume 46, Suppl. 1 to No 3, June 2005.

The arterial «Π-circuit» in OPCAB surgery: Mid term results

S. Prapas, I. Panagiotopoulos, D. Protogeros, F. Danou,C. Katsavrias, V. Kotsis
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 15th World Congress of the World Society of Cardiothoracic Surgeons (WSCTS), 19-23 June, 2005, Vilnius, Lithuania.

The arterial «Π-circuit» in OPCAB surgery: Mid term results

S. Prapas, I. Panagiotopoulos, V. Kotsis, D. Protogeros, F. Danou, A. Sidiropoulos, I. Linardakis.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the XXIV meeting of the Society of Cardiac Surgeons-IV Live Teleconference New Trends in Cardiac Surgery, 13-15th June, 2005, A Coruna, Spain.

External Reshaping of the LV

S. Prapas, D. Protogeros, V. Kotsis, I. Panagiotopoulos, E. Kouri, D. Karatza, P.Stratigi
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the XXIV meeting of the society of cardiac surgeons-IV Live Teleconference New Trends in Cardiac Surgery, 13-15th June, 2005, A Coruna, Spain.

External Reshaping of Left Ventricle in Off Pump Surgery

S. Prapas, V. Kotsis, I. Panagiotopoulos, D. Protogeros, A. Sidiropoulos, V. Prapa, D. Karatza, F. Danou.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 8th annual meeting of ISMICS, 1-4 June 2005, New York, USA

Remodeling of the left Ventricle in patients undergoing off-pump cardiac surgery: Preliminary data

S. Prapas, D. Karatza, V. Kotsis, A. Sidiropoulos, D. Protogeros, I. Panagiotopoulos, I. Linardakis.
Cardiac and ICU Dpt.Henry Dunant Hospital, Athens, Greece
ABSTRACT :EUROPACE SUPPLEMENTS, Vol 7, May 2005.

“External Reshaping” of Left Ventricle

D. Protogeros, V. Kotsis, I. Panagiotopoulos, P. Stratigi, E. Kouri, D. Karatza, K. Katsavrias, S. Prapas.
Cardiac and ICU Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece
PRESENTATION at the 54th ESCVS International Congress. May 19-20, 2005, Divani Hotel, Athens, Greece.

Remodeling of left ventricle in patients undergoing off pump cardiac surgery: Preliminary data

D. Karatza, V. Kotsis, A. Sidiropoulos, D. Protogeros, I. Panagiotopoulos, I. Linardakis, S. Prapas.
Cardiac and ICU Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece
PRESENTATION at the Cardiostim, Pacing and Hemodynamics, Art of Timing, 6-8 April, 2005, Budapest, Hungary.

External reshaping of left ventricle in off pump surgery

S. Prapas, I. Panagiotopoulos, D. Protogeros, D. Karatza, F. Danou, V. Kotsis
Cardiac and Anaesthesiology Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the 13th Annual Meeting of Asian Society for Cardiovascular Surgery (ASCVS), 5-8 February, 2005, Sheraton Hotel Chiang Mai, Thailand

“Revascularisation du myocarde sans circulation extra corporelle et manipulations aortique: effets sur la mortalite et morbidite”

S.rapas,V.Karatza,V.Kotsis,A.Sidiropoulos,I.Panagiotopoulos,D.Protogeros, Z.Mastora, K.Rellos, A.Michalopoulos.
Cardiac and ICU Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTED at the XVes Journees Europeennes de la Societe Francaise de Cardilogie, January 19- 22, 2005 ,Paris, France.

“Η Off Pump στεφανιαία παράκαμψη (OPCAB) με τη χρήση του αρτηριακού κυκλώματος “Π”: Η μέθοδος εκλογής για ασθενείς άνω των 80 ετών”

Σ. Πράπας, Β. Κωτσής, Δ. Πρωτόγερος, Ι. Παναγιωτόπουλος, Α. Σιδηρόπουλος, Ι. Λιναρδάκης, Β. Τζίφος, Σ. Σταματελόπουλος.
Καρδιοχειρουργική και Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 25ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Νοέμβριος 17-20, 2004,Ξενοδοχείο Divani Caravel,Αθήνα

“Η χρήση συνεχούς ραφής καθήλωσης αορτικής βαλβίδας: Πλεονεκτήματα, κλινική έκβαση”

Α. Σιδηρόπουλος, Β. Κωτσής,, Ι. Παναγιωτόπουλος, Δ. Πρωτόγερος, Ι. Λιναρδάκης, Ε. Κουρή, Κ. Ρέλλος, Σ. Πράπας.
Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 5ο Πανελλήνιο & 2ο Βαλκανικό Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων, Οκτώβριος 21-23, 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.

“Η χρήση του αρτηριακού κυκλώματος «Π» στις επεμβάσεις στεφανιαίας επαναιμάτωσης: μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα”

Γ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Πρωτόγερος, Α. Σιδηρόπουλος, Β. Κωτσής, Γ. Λιναρδάκης, Ε. Κουρή, Σ. Πράπας.
Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 5ο Πανελλήνιο & 2ο Βαλκανικό Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων, Οκτώβριος 21-23, 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.

“Πρώιμα κλινικά αποτελέσματα χρήσης αποσκελετωμένης κερκιδικής αρτηρίας στο αρτηριακό «κύκλωμα- Π»”

Β. Κωτσής, Ι. Παναγιωτόπουλος, Α. Σιδηρόπουλος, Δ. Πρωτόγερος, Ι. Λιναρδάκης, Π. Στρατήγη, Μ. Καρατζά, Σ. Πράπας .
Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 5ο Πανελλήνιο & 2ο Βαλκανικό Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων, Οκτώβριος 21-23, 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
“Το αρτηριακό κύκλωμα «Π» μέθοδος εκλογής για την επαναιμάτωση του μυοκαρδίου στους υπερήλικες άνω των 80 ετών”

Δ. Πρωτόγερος, Α. Σιδηρόπουλος, Β. Κωτσής, Ι. Παναγιωτόπουλος, Ι. Λιναρδάκης, Ε. Κουρή, Σ. Πράπας.
Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 5ο Πανελλήνιο & 2ο Βαλκανικό Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων, Οκτώβριος 21-23, 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.

“Early and midterm outcome of patients with renal impairment undergoing opcab using the “Π - circuit”

S. Prapas, D. Protogeros, F. Danou, I. Panagiotopoulos, V. Kotsis, A. Sidiropoulos, I. Linardakis, K. Rellos, S. Moutafis.
Cardiac Surgery and Renal Unit, Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
ABSTRACT PRESENTED at the 14th World Congress, WSCTS, October 14-17, 2004, Beijing, China.

“External reshaping of the left ventricle on a beating heart”

S. Prapas, Panagiotopoulos J., Kotsis V., Protogeros D., Sidiropoulos A., Prapa V., Linardakis J., Danou F.
Cardiac and Anaesthesiology Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece
PRESENTED at the 16th Annual meeting Mediterranean association of Cardiology and Cardiac surgery ,September 26-29, 2004, Bodrum, Turkey.

“The OPCAB surgery with the use of Π-circuit: the procedure of choice for octogenarians”

S. Prapas, Panagiotopoulos J., Protogeros D., Sidiropoulos A., Linardakis J., Kotsis V.
Cardiac Surgery Dpt, Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTED at the 53rd International congress of the European Society for Cardiovascular surgery (ESCVS), June 2-5, 2004, Ljubljana, Slovenia.
ABSTRACT : Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 2004 ;3 (Suppl 1) : S 36-37

“Η φιλοσοφία και τα αποτελέσματα εφαρμογής του αρτηριακού κυκλώματος «Π» στην επαναιμάτωση του μυοκαρδίου”.

Σ. Πράπας, Β. Κωτσής, Α. Σιδηρόπουλος, Ι. Παναγιωτόπουλος, Δ. Πρωτόγερος, Ι. Λιναρδάκης, Κ. Στράτος, Σ. Σταματελόπουλος.
Καρδιοχειρουργική &Καρδιολογική Κλινική,Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 4ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, Μάϊος 20-21, 2004, Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου “Hyatt Regency” Θεσσαλονίκη

“Effect of non dialysis chronic renal failure in patients undergoing off pump coronary artery by-pass grafting”

Κ. Ρέλλος, Δ.Φωτάκης, Δ.Καρατζά, Β.Κωτσής, Ι.Παναγιωτόπουλος, Σ.Πράπας, Α.Μιχαλόπουλος
Καρδιοχειρουργική και ΜΕΘ Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα.
ΠΑΡΟΥΣΙΑ στο 8th State of the Art, Μάϊος 7 – 9, 2004, Διεθνές συνεδριακό Κέντρο Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Αθήνα.

“Postcardiotomy delirium: comparison on and off pump CABG”

Κ. Ρέλλος, Δ.Καρατζά, Μ. Ρίζος, Δ. Μαγκλάρας, Β. Κωτσής, Α. Σιδηρόπουλος, Σ. Πράπας, Α. Μιχαλόπουλος.
Καρδιοχειρουργική και ΜΕΘ Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα.
ΠΑΡΟΥΣΙΑ στο 8th State of the Art, Μάϊος 7 – 9, 2004, Διεθνές συνεδριακό Κέντρο Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Αθήνα.

“The OPCAB surgery with the use of Π-circuit: the procedure of choice for octagenerians”

S. Prapas, Protogeros D., Panagiotopoulos J., Sidiropoulos A., Linardakis J., Economopoulos V., Kotsis V.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece
PRESENTED 12th Annual meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery (ASCVS), April 18-22, 2004, Istanbul, Turkey.

“The effect of skeletonization of the radial artery in the early clinical outcome using the “π-circuit”.

S.Prapas, D.Protogeros, J.Panagiotopoulos, A.Sidiropoulos, V.Economopoulos,G.Platsas,F.Danou, V. Kotsis.
Cardiac Surgery Dpt., Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTED at the 10th Annual CTT meeting 2004, March 10-13, 2004, Miami Beach, Florida, USA

The OPCAB with aorta non-touch technique abolishes the neurological complications

S. Prapas, V. Kotsis et al.
Department of Cardiac Surgery Henry Dunant Hospital, Athens, Greece
ABSTRACT PRESENTATION13th World Congress WSCTS World Society of Cardiothoracic Surgeons, November 1-5, 2003, San Diego, California, USA.

“Επαναιμάτωση μυοκαρδίου χωρίς χρήση εξωσωμάτικης κυκλοφορίας και χωρίς χειρισμούς στην αορτή”.

Σ. Πράπας, Ι. Παναγιωτόπουλος, Β. Κωτσής, Α. Σιδήροπουλος, Α. Μιχαλόπουλος.
Καρδιοχειρουργική Κλινική και ΜΕΘ, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 24ο Πανέλληνιο Καρδιολογικό Συνέδριο,Οκτώβριος 2 – 4, 2003, Ρόδος

The OPCAB with aorta non-touch technique abolishes the neurological complications

S. Prapas, V. Kotsis et al. Department of Cardiac Surgery.
Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTED at the 15th Annual meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery.10-13 September, 2003, Beirut – Lebanon.

OPCAB, aorta non – touch, total arterial revascularization REDO cases

A. Sidiropoulos, V.Kotsis, I.Panagiotopoulos, D.Protogeros, E.Kouri, S.Prapas.
Department of Cardiac Surgery, Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
POSTER, presented at the 6th Annual scientific meeting of the International Society of Minimally Invasive Cardiac Surgery (ISMICS). June 19-21, 2003. San Francisco, California, USA.
ABSTRACT :Heart Surgery Forum 2003; Vol.6 (Suppl. 1):S42

“Use of bilateral skeletonized ita’s in OPCAB surgery is not associated with sternal wound complications (SWC)”

V.Kotsis, J.Panagiotopoulos, A.Sidiropoulos, D.Protogeros, F.Danou, S.Prapas
PRESENTED at the 6th annual scientific meeting of (ISMICS) the international society for Minimally Invasive Cardiac Surgery, June 19-21, 2003, San Francisco, USA.
ABSTRACT :Heart Surgery Forum 2003; Vol.6 (Suppl. 1):S32

Morbidity and Mortality rates in patients undergoing off-pumb coronary surgery without aortic manipulations.

S. Prapas, V. Kotsis et al. Departments of Cardiac Surgery and ICU
Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
POSTER, presented at the 6th Annual scientific meeting of the International Society of Minimally Invasive Cardiac Surgery (ISMICS). June 19-21, 2003. San Francisco, California, USA
ABSTRACT :Heart Surgery Forum 2003; Vol.6 (Suppl. 1):S32

OPCAB, Aorta non touch total arterial revascularization in Redo cases.

S.Prapas, A.Sidiropoulos, J.Panagiotopoulos, V.Kotsis, D.Protogeros, F.Danou, E.Kouri, P.Stratigi
Department of Cardiac Surgery, Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the Arterial Conduits for Myocardial Revascularization. June 19-21, 2003. Rome, Italy.

Morbidity and Mortality rates in patients undergoing OPCAB without aortic manipulations

S.Prapas, V.Kotsis, A.Sidiropoulos, J.Panagiotopoulos, D.Protogeros, P.Stratigi, K.Rellos, P.Michalopoulos
Department of Cardiac Surgery, Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
PRESENTATION at the Arterial Conduits for Myocardial Revascularization. June 19-21, 2003. Rome, Italy

Μετεγχειρητική πορεία και θνητότητα Ασθενών που υποβάλλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας (Off – Pump).

Σ. Πράπας, Δ.Φωτάκης, Κ.Ρέλλος, Σ.Μεντζελόπουλος, Β.Κωτσής και συνεργάτες.
Καρδιοχειρουργική Κλινική και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα, Ελλάς.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 15ο Πανέλληνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Χερσόνησος Κρήτης, 14 – 18 Μαϊου 2003.

Use of skeletonized Bilateral ITAs is not associated with sternal wound complications (SWC)

V.Kotsis, J.Panagiotopoulos, A. Sidiropoulos, D.Protogeros, E.Kouri, F.Danou, P.Stratigi, S.Prapas.
Department of Cardiac Surgery, Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.
ORAL PRESENTATION at the 3rd International Meeting, 10th Anniversary of the Onassis Cardiac Surgery Center. April 10-13, 2003 Athens, Greece.

OPCAB, Aorta non-touch, total arterial revascularization in Redo cases.

A.Sidiropoulos, I.Panagiotopoulos, V.Kotsis, S.Tsangaris, F.Danou, E.Kouri, P.Stratigi, S.Prapas
Department of Cardiac Surgery, Henry Dunant Hospital, Athens, Greece
POSTER PRESENTATION at the 3rd International Meeting, 10th Anniversary of the Onassis Cardiac Surgery Center. April 10-13, 2003 Athens, Greece.

Morbidity and Mortality rates in patients undergoing off-pumb coronary surgery without aortic manipulations.

S.Prapas, K.Rellos, V.Kotsis, A.Sidiropoulos, J.Panagiotopoulos, P.Stratigi, F.Danou, E.Kouri, S.Mentzelopoulos, A.Michalopoulos.
Department of Cardiac Surgery, Henry Dunant Hospital,Athens, Greece.
ORAL PRESENTATION at the 3rd International Meeting, 10th Anniversary of the Onassis Cardiac Surgery Center. April 10-13, 2003 Athens, Greece.

“Morbidity and mortality rates in patients undergoing off-pump CABG surgery”

S. Prapas, C. Rellos, S. Mentzelopoulos, V. Kotsis, A.Sidiropoulos, J. Panagiotopoulos, P. Stratigi, A. Michalopoulos.
PRESENTATION at the Traditional und Innovation 50 Jahre DGAI Deutscher Anasthesie congress, 50 Υahre DGAI, April 9-12, 2003, Munich, Germany.

Off-pumb total arterial revascularization without aortic manipulations: Technical aspects and mid-term clinical outcome.

S.Prapas, V.Kotsis A.Sidiropoulos, J.Panagiotopoulos, F.Danou, E.Kouri, P.Stratigi.
Department of Cardiac Surgery. Henry Dunant Hospital. Athens, Greece.
ABSTRACT, presented at the 9th CTT meeting in Miami, Florida, USA. March 19-22, 2003.

Ολική αρτηριακή επαναιμάτωση στεφανιαίων αρτηριών χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία.

Β. Κωτσής και συνεργάτες. Καρδιοχειρουργική Κλινική Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο & 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων. 5-8 Σεπτεμβρίου 2002, Κως, Ελλάς.

Επαναιμάτωση μυοκαρδίου σε επανεγχειρήσεις χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας

Α. Σιδηρόπουλος, Β. Κωτσής και συνεργάτες.
Καρδιοχειρουργική Κλινική Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο & 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων. 5-8 Σεπτεμβρίου 2002, Κως, Ελλάς.

Αντιμετώπιση ασθενών με σοβαρή δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας. Ο ρόλος της Off Pump χειρουργικής.

Ι. Παναγιωτόπουλος, Β. Κωτσής Α.Σιδηρόπουλος, Ε.Κουρή, Σ. Πράπας.
Καρδιοχειρουργική Κλινική Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν».
POSTER στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο & 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων. 5-8 Σεπτεμβρίου , Κως 2002, Ελλάς.

Ο ρόλος του συστήματος αυτομετάγγισης (cell saver) σε εγχειρήσεις στεφανιαίας παράκαμψης χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία (Off-pump)

Α. Τσιορβά, Ι. Βούλγαρης, Ε. Χανδρινού, Β. Κωτσής Α. Σιδηρόπουλος, Ι. Παναγιωτόπουλος, Σ. Πράπας.
Καρδιοχειρουργική Κλινική Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν».
POSTER στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο & 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων. 5-8 Σεπτεμβρίου , Κως 2002, Ελλάς.

Clinical outcome of 100 consecutive coronary cases intended for off-pump total arterial revascularization.

S. Prapas, Eleni Kouri,Fotini Danou, Poli Stratigi, Vassilios Kotsis,George Stavropoulos, Argirios Michalopoulos, Alexandros Sidiropoulos, Ioannis Panagiotopoulos.
Cardiac Surgery Dpt, “Henry Dunant” Hospital, Athens, Greece. POSTER, presented at the 5th Annual Scientific Meeting of the International Society for Minimally Invasive Cardiac Surgery (ISMICS), New York, NY, 20-23 June, 2002.

Πρώιμη κλινική έκβαση 100 κατά συνέχεια στεφανιαίων ασθενών με πρόθεση επαναιμάτωσης χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία. (OPCAB)

Σ. Πράπας, Ι. Παναγιωτόπουλος, Β. Κωτσής και συνεργάτες.
Καρδιοχειρουργική Κλινική νοσοκ. «Ερρίκος Ντυνάν».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στο 3ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο. 16-18 Μαΐου 2002, Θεσσαλονίκη

The “Π-graft” (Greek Pi) : A new Conduit for Total Arterial Revascularization.

S. Prapas, V. Kotsis, F. Danou at al.
Henry Dunant Hospital. Cardiac Surgery Dpt.
POSTER PRESENTED at the. 12th World Congress of the International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS).March 3-6, 2002. Lucerne, Switzerland.
ABSTRACT Cardiovascular Engineering, p13, Volume 7, 2002 Nr1

Off-pump coronary artery bypass with “Deviation» of ITA’s. The most natural revascularization.

S. Prapas, V. Kotsis at al. Henry Dunant Hospital. Cardiac Surgery Dpt
POSTER PRESENTED at the Fourth Annual Scientific Meeting of the International Society for Minimally Invasive Cardiac Surgery (ISMICS). June 27-30, 2001. Munich, Germany.
ABSTRACT : Heart Surgery Forum 2001;4(Suppl.2):62

Η εμπειρία μας από την χρήση της κερκιδικής αρτηρίας

Β. Κωτσής και συνεργάτες.
Β΄ Καρδιοχειρουργική Κλινική. Θεραπευτήριο «Υγεία».
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Καρδιάς, Αγγείων, Θώρακος 1-4 Ιουνίου 2000, Αθήνα, Ελλάς.

Η απόρριψη προσθέσεως επτά χρόνια μετά επιδιόρθωση συγγενούς Διαφραγματοκήλης

Λ. Ζέλλος, Β. Κωτσής, Σ. Ζέλλος.
PRESENTATION International College of Surgeons. XX European Federation Congress 17-20 September 1997. Athens, Greece.

Ευρήματα από την προεγχειρητική εκτίμηση με σπινθηρογράφημα οστών σε 65 ασθενείς με καρκίνο μαστού.

Σ. Αθανασιάδης, Μ. Τούμπουρος, Ι. Ψυχογιός, Β. Κωτσής, Γ. Κοτούλας, Α. Πετσίτη
Β’Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας, Ιανουάριος 1991, Αθήνα , Ελλάς.

VIDEO

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Με την μέθοδο χειρουργικής στεφανιαίων αγγείων με πάλλουσα καρδιά εξασφαλίζουμε την ακρίβεια και την απόλυτη επιτυχία ακόμα και σε περιστατικά υψηλού κινδύνου.
Με την χειρουργική στεφανιαίων αγγείων με πάλλουσα καρδιά επιτυγχάνουμε άριστα αποτελέσματα και γρήγορη επάνοδο του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες.
Πολυετής εμπειρία της συγκεκριμένης καρδιοχειρουργικής ομάδας στη χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής.
Χειρουργική των στεφανιαίων αγγείων, αλλά σε πάλλουσα καρδιά με την υποβοήθηση εξωσωματικής κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ισχαιμίας και καρδιακής ανεπάρκειας.
Συστηματική χρήση αρτηριακών μοσχευμάτων (αμφοτέρων των έσω μαστικών αρτηριών) και skeletonized fashion, καθώς και της κερκιδικής αρτηρίας, χωρίς χειρισμούς στην αορτή.
Άμεση χειρουργική επέμβαση του εμφράγματος του μυοκαρδίου όταν δεν είναι εφικτή η αγγειοπλαστική.
Ο προγραμματισμός της επέμβασης του ασθενούς μπορεί να γίνει άμεσα και χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ασθενούς.
Η συνεργασία μας με το ιατρικό κέντρο Αθηνών σας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και σας εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.
Χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνικές, ελάχιστα επεμβατικές και με μικρότερες τομές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ