ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είναι ένα άνοιγμα στο τοίχωμα που διαχωρίζει τις δύο κοιλότητες που ονομάζονται κόλποι. Είναι η πιο συνήθης συγγενής ανωμαλία της καρδιάς στους ενήλικες. Πιο συχνά συναντάται στις γυναίκες. Φυσιολογικά ο δεξιός κόλπος υποδέχεται το φτωχά οξυγονωμένο αίμα που επιστρέφει μέσω των φλεβών από όλους τους ιστούς του σώματος και το προωθεί μέσω της επόμενης κοιλότητας που ονομάζεται δεξιά κοιλία στους πνεύμονες για να καθαρισθεί και να επαναοξυγονωθεί. Το αίμα επιστρέφει στην καρδιά στην κοιλότητα που ονομάζεται αριστερός κόλπος και προωθείται μέσω της επόμενης κοιλότητας που ονομάζεται αριστερή κοιλία σε όλο το σώμα οξυγονωμένο πια για να χορηγήσει οξυγόνο σε όλους τους ιστούς. Ένα άνοιγμα ή έλλειμμα μεταξύ των κόλπων επιτρέπει την ανάμειξη οξυγονωμένου και μη αίματος με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ποσότητα αίματος να κυκλοφορεί στους πνεύμονες και να επιβαρύνεται η λειτουργία τους.
Μπορεί να αισθανθείτε δύσπνοια με την άσκηση, να κουράζεστε εύκολα ή να έχετε άρρυθμο σφυγμό. Πολλοί ασθενείς μπορεί να το ανακαλύψουν σε τυχαίο υπερηχογράφημα καρδιάς.
Η μεσοκολπική επικοινωνία μπορεί να κλείσει είτε χειρουργικά είτε με συσκευές που τοποθετούνται διαδερμικά και προωθούνται στη καρδιά όπου ανοίγουν σαν ομπρέλα κλείνοντας το έλλειμμα (κυρίως σε μικρού μεγέθους επικοινωνίες). Η χειρουργική αντιμετώπιση προϋποθέτει εξωσωματική κυκλοφορία και συρραφή του ελλείμματος είτε απευθείας είτε με την βοήθεια εμβλήματος. Το εμβάλωμα μπορεί να είναι είτε περικάρδιο είτε συνθετικό. Έτσι επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των κόλπων και η ομαλή λειτουργία των πνευμόνων και της καρδιάς.

VIDEO

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Με την μέθοδο χειρουργικής στεφανιαίων αγγείων με πάλλουσα καρδιά εξασφαλίζουμε την ακρίβεια και την απόλυτη επιτυχία ακόμα και σε περιστατικά υψηλού κινδύνου.
Με την χειρουργική στεφανιαίων αγγείων με πάλλουσα καρδιά επιτυγχάνουμε άριστα αποτελέσματα και γρήγορη επάνοδο του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες.
Πολυετής εμπειρία της συγκεκριμένης καρδιοχειρουργικής ομάδας στη χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής.
Χειρουργική των στεφανιαίων αγγείων, αλλά σε πάλλουσα καρδιά με την υποβοήθηση εξωσωματικής κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ισχαιμίας και καρδιακής ανεπάρκειας.
Συστηματική χρήση αρτηριακών μοσχευμάτων (αμφοτέρων των έσω μαστικών αρτηριών) και skeletonized fashion, καθώς και της κερκιδικής αρτηρίας, χωρίς χειρισμούς στην αορτή.
Άμεση χειρουργική επέμβαση του εμφράγματος του μυοκαρδίου όταν δεν είναι εφικτή η αγγειοπλαστική.
Ο προγραμματισμός της επέμβασης του ασθενούς μπορεί να γίνει άμεσα και χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ασθενούς.
Η συνεργασία μας με το ιατρικό κέντρο Αθηνών σας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και σας εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.
Χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνικές, ελάχιστα επεμβατικές και με μικρότερες τομές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ