Επαναιμάτωση όλων των στεφανιαίων αγγείων με Πάλλουσα Καρδιά

700 546 Καρδιοχειρουργός Βασίλειος Κωτσής MD

Επαναιμάτωση όλων των στεφανιαίων αγγείων με Πάλλουσα Καρδιά

Επαναιμάτωση όλων των στεφανιαίων αγγείων με Πάλλουσα Καρδιά

Σύμφωνα με έρευνες οι καρδιολόγοι πιστεύουν, ότι η χειρουργική των στεφανιαίων αγγείων είναι το πρόσθιο τοίχωμα της καρδιάς και είναι αδύνατο να επαναιματώσουμε το πλάγιο και κατώτερο τοίχωμα.

Στις παρακάτω φωτογραφίες βλέπουμε, τον Βασίλειο Κωστή μαζί με την έμπειροι ιατρική ομάδα, πως είναι εφικτό αν γίνεται από καρδιοχειρούργους.

VIDEO

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Με την μέθοδο χειρουργικής στεφανιαίων αγγείων με πάλλουσα καρδιά εξασφαλίζουμε την ακρίβεια και την απόλυτη επιτυχία ακόμα και σε περιστατικά υψηλού κινδύνου.
Με την χειρουργική στεφανιαίων αγγείων με πάλλουσα καρδιά επιτυγχάνουμε άριστα αποτελέσματα και γρήγορη επάνοδο του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες.
Πολυετής εμπειρία της συγκεκριμένης καρδιοχειρουργικής ομάδας στη χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής.
Χειρουργική των στεφανιαίων αγγείων, αλλά σε πάλλουσα καρδιά με την υποβοήθηση εξωσωματικής κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ισχαιμίας και καρδιακής ανεπάρκειας.
Συστηματική χρήση αρτηριακών μοσχευμάτων (αμφοτέρων των έσω μαστικών αρτηριών) και skeletonized fashion, καθώς και της κερκιδικής αρτηρίας, χωρίς χειρισμούς στην αορτή.
Άμεση χειρουργική επέμβαση του εμφράγματος του μυοκαρδίου όταν δεν είναι εφικτή η αγγειοπλαστική.
Ο προγραμματισμός της επέμβασης του ασθενούς μπορεί να γίνει άμεσα και χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ασθενούς.
Η συνεργασία μας με το ιατρικό κέντρο Αθηνών σας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και σας εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.
Χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνικές, ελάχιστα επεμβατικές και με μικρότερες τομές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ